Sosyolojiye Neden İhtiyaç Duyarız?

Sosyoloji nedir?

TDK Sosyoloji Kelimesini, “Toplum bilimi” olarak açıklamaktadır.

Peki sosyoloji neden gereklidir?

Sosyoloji TDK’nin de belirttiği üzere toplumu inceler.Toplumun dinamiklerini sosyoloji sayesinde tespit etmemiz mümkündür.Bu dinamikleri içinde barındıran sosyoloji tarih boyunca olmazsa olmazlardandır.İbn-i Haldun ise sosyolojinin temsilcilerindendir.Birkaç alıntı ile İbn-i Haldun’un görüşlerine yer vermekte fayda olacaktır.

İster zatlarda olsun isterse insanın veya hayvanların davranış ve fiillerinde olsun, kâinattaki bütün hadiselerin mutlaka kendinden önce gelen birtakım sebepleri vardır. Geçerli olan âdete göre, bu hadiseler, bu sebepler sayesinde vukua gelir.

İnsan düşüncesi olaylar arasındaki tabii ve önceden konulmuşluğu (vaz’-ı tertibi) idrak eder. Bir şeyi icad etmek istediği zaman da, olaylar arasında mevcut olan düzen ve tertipten dolayı, mutlaka o şeyin sebebini, illetini ve şartını önceden keşfetmesi gerekir. Genelde bu sebep, illet ve şart da o şeyin prensiplerinden ibarettir. Çünkü o şey, ancak bunlardan sonra ikinci olarak ortaya çıkar. Önce olanı sonraya almak mümkün olmadığı gibi, sonra olanı da öne almak mümkün değildir. Zira söz konusu olan prensibin, sözü edilen prensipten başka bir prensibi daha olabilir. Onun için bu prensip ancak öbür prensibi takiben vücüda gelebi-lir.

 

İbn-i Haldun
İbn-i Haldun

 


 

Yazar Hakkında
Toplam 148 yazı
Ali Cevdet
Ali Cevdet
Yazar, çizer, anlatır. Yaşamının yegane amacı varoluşunu ortaya koymaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara