SÜREKLİ İZLEME SİSTEMLERİ

SÜREKLİ İZLEME SİSTEMLERİNİN KOMUTA KONTROL VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ PROJESİ

Çevre Referans Laboratuvarı(ÇRL)

ÇRL, kaliteli ve deneyimli kadrosuyla kimya ve yakıt laboratuvarı olarak , 520 parametrede akredite bir laboratuvardır. ÇRL bünyesinde bulunan 4 adet mobil su ve atık su laboratuvarı, göl , akarsu, deniz ve arıtma çalışmalarını sürdürmektedir. 2014 yılında ÇRL bünyesinde kurulan PCDD/PCDF analiz laboratuvarımız Ülkemizin en iyisi, dünyanın ise en iyi laboratuvarlarından bir tanesi olmuştur. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında “Su, Atık Su, Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma” ve “Emisyon – İmisyon Ölçüm Yöntemleri”ne yönelik eğitimler düzenlenmektedir. ÇRL, ülkemizde çevre analizleri konusunda hakem laboratuvar konumunda olup, ihtilaflı numuneler, mahkemelik hususlarda tek Referans Laboratuvardır.

ÇRL

SÜREKLİ ATIK SU İZLEME ÇALIŞMALARI

Kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzeri olan atıksu arıtma tesisleri çıkış suları sürekli 7/24 çevrimiçi izlenmektedir. Tesislerde; Sıcaklık, pH, Çözünmüş oksijen, Elektriksel İletkenlik, Debi parametreleri ölçüm sonuçları Bakanlığımız Merkezi yazılımına anlık (on-line) olarak iletilmektedir. 22/03/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği” ile izleme sistemlerine; Kimyasal Oksijen ihtiyacı(KOİ) ve Askıda Katı Madde(AKM) parametreleri eklenmiştir. Eklenen yeni cihazlarının kurulumları sağlanmaktadır. Bu sayede sistem erken uyarı amaçlı kullanılacaktır. 30 adet tesisle başlanan sürekli atıksu izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı ülke genelinde 273’e yükselmiştir. Bu sayede uzaktan ve etkin denetim mekanizması geliştirilmiştir.

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakalığınca yayımlanan mevzuat gereği bacalarına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kurmakla yükümlü olan tesislerin verileri çevrimiçi (online) olarak izlenmektedir. 2016 yılı itibari ile 273 tesise ait toplam 678 baca on-line izlenerek veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkezi Veritabanına anlık olarak aktarılmaktadır.

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME ÇALIŞMALARI

Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı(EKİP) hazırlanarak Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Sakarya ve Susurluk Havzalarında alıcı ortamda mevsimsel izleme çalışmaları yürütülmektedir. Havzalarda mevsimsel numuneler alınıp, analizleri mobil su ve atık su ÇRL‘de yapılmaktadır. Çalışmanın tamamı dışarıdan hizmet almadan ÇRL alt yapısı ile gerçekleştirilerek kamu kaynakları etkin kullanılmaktadır. EKİP ile ilk kez havzalarda 2012 yılından bu yana 4 yıldır düzenli mevsimsel izleme çalışmaları yapılmıştır.

Yazar Hakkında
Toplam 147 yazı
Ali Cevdet
Ali Cevdet
Yazar, çizer, anlatır. Yaşamının yegane amacı varoluşunu ortaya koymaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara